Odzbrojovka

Jsme dobrovolnická skupina neziskové organizace Nezávislé sociálně ekologické hnutí — NESEHNUTÍ. Již od vzniku NESEHNUTÍ v roce 1997 monitorujeme vývoz zbraní z České republiky a sledujeme dopad obchodu se zbraněmi na lidská práva. K našim cílům patří zastavení vývozu vojenského materiálu do diktátorských a autoritativních režimů nebo do oblastí ozbrojených konfliktů. Vedle monitoringu obchodu se zbraněmi upozorňujeme na problematické aspekty militarizace společnosti a aktivně vystupujeme proti militarizaci mládeže.

Dlouhodobě vyvíjíme tlak na to, aby zodpovědné orgány při rozhodování o vývozech zbraní braly v potaz hledisko lidských práv v souladu s mezinárodními dokumenty, které se ČR zavázala dodržovat.

Pořádáme a koordinujeme veřejné akce. Nejviditelnější jsou protesty proti zbrojařskému veletrhu STOP IDET, akce v rámci Týdne proti militarizaci mládeže nebo vzdělávací víkendový program PeaceCamp. Organizujeme nejrůznější promítání, diskuse nebo mírové kulaté stoly. Nabízíme antimilitaristické workshopy a přednášky.

O své práci dáváme vědět pomocí informačních materiálů, článků a tiskových zpráv. Dodáváme podklady pro práci novinářek a novinářů.

Do roku 2018 jsme se jmenovali „Zbraně, nebo lidská práva?“ Abychom ale zdůraznili naše antimilitaristické směřování, přejmenovali jsme se na Odzbrojovku. Stejně jako celé NESEHNUTÍ se i my řídíme nehierarchicky, tedy horizontálně a bez šéfů. Pravidelně se scházíme, kolektivně se vzděláváme a společně plánujeme naší další činnost.

Chcete se přidat do naší dobrovolnické skupiny nebo se na něco zeptat? Napište nám na odzbrojovka@nesehnuti.cz

Vize

Svobodná a bezpečná společnost nevzniká ze společnosti militarizované, ale je její alternativou. Cesta k bezpečí všech nevede přes opevňování hranic, zbrojení a oklešťování lidských práv, ale přes dialog a jednání ve prospěch spravedlnosti a rovnosti. Zasazujeme se o mírové soužití založené na respektujícím, konstruktivním a udržitelném řešení konfliktů. Usilujeme o odzbrojení nejen na úrovni činů, ale také na úrovni uvažování. Prosazujeme kulturu nenásilí.

Mise

  • Bráníme tomu, aby české zbraně končily v rukou diktátorů, přispívali k eskalaci či prodlužování ozbrojených konfliktů nebo byly zneužívány k porušování lidských práv.
  • Zasazujeme se o odpovědnou a transparentní českou zahraniční politiku, která upřednostňuje lidská práva před ekonomickými zájmy obchodníků se zbraněmi.
  • Podporujeme pedagogy a pedagožky v rozvíjení schopností nenásilného řešení konfliktů, kritického myšlení a uvažování v širších souvislostech u dětí.
  • Usilujeme o to, aby byly na školách i ve veřejném prostoru armáda, zbrojení a silový konflikt chápany pouze jako krajní možnost řešení konfliktů
  • Vzděláváme, diskutujeme, publikujeme, demonstrujeme