Militarizace

Militarizace

Válka není hra.
A militarismus není cesta k udržitelnému míru.

Válka není hra.
A militarismus není cesta k udržitelnému míru.

Kritizujeme snahy o militarizaci české společnosti a zejména mládeže, jejichž cílem je rekrutování nových vojáků*ček do armády. Spolupořádáme Týden proti militarizaci mládeže a další akce podporující mírové řešení konfliktů. Jsme přesvědčení, že je nutné ozbrojeným konfliktům předcházet a usilovat o řešení sporů nenásilnou, mírovou cestou.
Kromě Mezinárodních týdnů proti militarizace mládeže, které pořádáme ve spolupráci se sítí War Resisters‘, organizujeme také kulaté stoly na téma militarizace a mírový víkend pro mládež Peacecamp.

Pojmenováváme problémy

Militarizace

Je proces, kdy se společnost (ať už vědomě či nevědomě) připravuje na možný válečný konflikt. Následkem militarizace je kromě neustálého zvyšování výdajů z veřejného rozpočtu na zbrojení také rozšiřování armády, nárůst počtu zahraničních misí nebo politická podpora zbrojařských firem, které své zbraně vyváží i do nedemokratických režimů. Přesvědčení o tom, že stát musí i přes možné ztráty udržovat na ochranu svých velké množství ozbrojených složek, je pak militarismus.

Militarismus

Znamená propagaci militarismu, zbrojení a příprav k válce mezi mladými lidmi. Militarizace probíhá nejen skrze návštěvy armádních složek na školách, ale například také skrze počítačové hry, hračky s vojenskou tématikou a filmy oslavující válečné konflikty. Militarizace se poté projevuje v každodenním životě mladých lidí. Určuje, jak vnímají světové problémy a jakým způsobem řeší spory.

Militarizace mládeže v Česku

Od září 2013 je součástí rámcových vzdělávacích programů v ČR téma „obrany státu.“ Materiály pro něj vytváří program Ministerstva Obrany POKOS – Příprava občanů k obraně státu. Vojáci a vojačky při něm navštěvují žáky druhého stupně a prezentují různé aspekty své práce včetně zbraní. Armádu představují jako dobrodružství a dětem nechávají dárky s vojenskou tématikou. Taková prezentace armády ji nejen idealizuje, ale navíc vytváří představu, že jiné možnosti řešení konfliktů, jako je dialog nebo diplomacie, nemohou být účinné. Armáda ČR se prezentuje také na nejrůznějších akcích pro veřejnost, jako jsou dětské dny nebo oslavy státních svátků. Tyto akce vytváří nepravdivý obraz armády jako zcela pozitivní instituce, která je nedílnou součástí státu a hlavním aktérem v řešení konfliktů.

Militarizace mládeže je problém.

Dospívání je klíčové období, ve kterém se formuje vnímání okolního světa, a to včetně konfliktů a jejich řešení. Militarizace mládeže tak může v dlouhodobém horizontu vést k nárůstu ozbrojených konfliktů a ke vnímání násilí jako běžného způsobu řešení problémů. Omezit vliv militarizace na děti přitom lze už skrze hračky, nebo tím, jak s dětmi o válce a mezilidských konfliktech mluvíme. Je důležité vnímat násilí a armádu jen jako krajní řešení a poukazovat na dlouhodobé negativní následky ozbrojených konfliktů na obyčejné lidi. Mluvit doma s dětmi o mírovém řešení konfliktů ale k vyřešení problému nestačí, je třeba prosazovat výchovu k míru a kulturu nenásilí ve školách a v celé společnosti.

Odzbrojovka ve spolupráci s War Resisters’ International po několik let pořádala veřejné osvětové akce během Mezinárodního týdne proti militarizaci mládeže. Problematika militarizace společnosti se stala také jedním z témat kulatých stolů s dalšími organizacemi nebo Peacecampu, mírového víkendu pro mládež.

Články k tématu:

Válka není hra: O militarizaci mládeže se diskutuje ve světě i v Brně a Jihlavě

Tisková zpráva NESEHNUTÍ ze dne 26. listopadu 2019 Mezinárodní týden proti militarizaci mládeže se koná od 23. do 29. listopadu. Cílem je zvýšit povědomí o způsobech podněcování násilí a šíření vztahu k militarismu mezi mladými lidmi. Jde o jednotnou snahu antimilitaristických skupin mezinárodní sítě War Resisters’ International vyvolat diskuzi […]

Týden proti militarizaci mládeže 23.-29. listopadu 2019

Armády, ozbrojené skupiny a všichni další, kteří mají zisk z válečných konfliktů, si vždy uměli najít způsob, jak oslovovat mladé lidi. Jejich cílem je získat nejen jejich těla, ale také mysli pro vlastní militantní záměry. Dokud budou pokračovat tyto snahy o militarizaci mládeže, […]

Válka hrou

Článek vyšel na serveru a2larm.cz 7. června 2018. V sobotu 2. června se konal Medlánecký dětský den. Minulý rok se při této akci děti seznámily s armádní výstrojí a výzbrojí, což vyvolalo vlnu kritiky ze strany neziskových organizací. Den před zahájením letošního dětského dne mě […]

Spolužáci ve zbrani

Rozhovor s Petrou Frühbauerovou o militarizaci mládeže pod taktovkou ministerstva obrany a armády. Původní článek vyšel v Alarmu 23. 11. 2017. Zde ho přinášíme doplněný o to, co se do něj nevešlo… U příležitosti Mezinárodního týdne proti militarizaci mládeže jsme hovořili s Petrou Frühbauerovou z organizace NaZemi o „výchově k obraně státu“ na školách. Toto téma […]

Stanovisko SKAV k současnému způsobu naplňování tématu výchovy k obraně státu na českých školách

Zveřejňujeme stanovisko SKAV k současnému způsobu naplňování tématu výchovy k obraně státu na českých školách. Originální text v pdf ke stažení ZDE. FOTO: z filmu Výchova k válce Členské organizace SKAV chtějí prostřednictvím tohoto stanoviska vyjádřit znepokojení nad tím, jakou formou jsou v současné době realizovány výstupy RVP související […]

Když děti vzdělává armáda

Stát buduje pozitivní vztah mládeže ke zbraním a násilí prostřednictvím vzdělávacích programů. Na jejich přípravě se kromě armády podílí také výrobce zbraní. Film Výchova k válce z dokumentárního cyklu Český žurnál vznikl jako autorský debut studentky FAMU Adély Komrzý. Snímek zkoumá, jak se […]

Týden proti militarizaci mládeže 14. – 20. 11.

16. 11.: Hra s nulovým součtem (workshop o ozbrojených konfliktech) Učíte nebo vedete dětský kolektiv? Chcete lépe porozumět ozbrojeným konfliktům v současném světě a propojení jednotlivých aktérů? Doražte na zážitkový workshop Hra s nulovým součtem, který pořádá NESEHNUTÍ ve spolupráci s NaZemi 16. 11. v 19:00 v Syřišti (Kounicova 42, Brno). […]

Happening „Kytky místo zbraní“

12. května 2016 jsme spolu s NaZemi uspořádali na půdě základní školy v Králově Dvoře happening proti výchově vedoucí k militarizaci mládeže tak, jak ji na základních školách realizuje POKOS (Příprava občanů k obraně státu). Dětem jsou v rámci podobných akcí prezentovány střelné zbraně jako nástroje […]